Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Dit moment wordt gezien als het begin van de Reformatie. Anders dan Calvijn dichtte Luther de muziek een grote plaats toe in de liturgie. Zonder Luther was de kerkmuziek van Bach in zijn bekende vorm nooit ontstaan. Zijn muziek is onlosmakelijk verbonden met de bijbeluitleg, de bijbelvertaling, de liederen, het gedachtengoed van Luther.

Voor de viering van deze Hervormingsdag, op 31 oktober, schreef Bach de cantate Ein feste Burg ist unser Gott. De titel is ontleend aan het gelijknamige lied van Maarten Luther, dat in de verschillende delen van deze cantate centraal staat. Dit lied, met zijn strijdlustige en standvastige karakter kreeg later de status als van een Lutherse internationale. Deze cantate staat centraal in het concert dat Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble ter ere van 500 jaar reformatie ten gehore zullen brengen.

Programma:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

– Cantate: Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80)

– Cantate: Lobe den Herrn (BWV 137)

– Magnificat (BWV 243)

Concertagenda

1 oktober 2017 ǀ 16:00 uur

Walburgiskerk – Zutphen

Kaarten te koop aan de kassa

27 oktober 2017 ǀ 20:15 uur

Broederkerk – Kampen

Bestel kaarten

4 november 2017 ǀ 20:00 uur

Hengelo – Kristalkerk

Bestel kaarten

5 november 2017 ǀ 14:15 uur

Orgelpark – Amsterdam

Bestel kaarten