Prachtig nieuws: Vierjarige bijdrage provincie voor Consensus Vocalis

Met de regeling Versterking Maakklimaat Kunst en Cultuur Overijssel maakt provincie Overijssel zich hard voor een krachtige comeback van cultuur. Maar liefst 29 culturele organisaties en samenwerkingsverbanden dienden een aanvraag in, waaronder Consensus Vocalis. Een externe adviescommissie Cultuur heeft de aanvragen beoordeeld op artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit (financiële haalbaarheid en ondernemerschap) en maatschappelijke impact. De scores hebben geleid tot een ranking waarvan de acht beste projecten kunnen worden gehonoreerd binnen het vastgestelde subsidieplafond van in totaal ruim 3 miljoen voor de periode 2021-2024.

Ook de aanvraag van Consensus Vocalis is gehonoreerd. Tot en met 2024 gaat het koor samen met de andere zeven organisaties ervoor zorgen dat het professionele maakklimaat versterkt wordt. Zo geven de organisaties samen een impuls aan talentontwikkeling en nieuw cultuuraanbod én kunnen zij bouwen aan een veerkrachtige, toekomstbestendige culturele sector in Overijssel.

Francis Faas, directeur Consensus Vocalis: ‘Het is fantastisch dat de provincie de moed heeft gehad met een geheel nieuwe regeling te komen die de komende jaren meer stabiliteit zal brengen voor de culturele sector. Zo kan er veel moois worden gemaakt. Deze honorering is een enorme opsteker. Consensus Vocalis wortelt steeds dieper in de provincie en zet zich nadrukkelijk op de nationale kaart. Dat is geweldig voor al onze zangers, voor de regisseurs, componisten en schrijvers met wie we werken, voor onze samenwerkingspartners, voor al ons (trouwe en nieuwe) publiek, voor Overijssel en Nederland. Het betekent dat Consensus Vocalis volwassen is geworden en een niet weg te denken plek heeft verworven.’

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin