Organisatie

Directeur: Francis Faas

 

Artistiek Leider: Béni Csillag

benicsillag@consensusvocalis.nl

Algemeen Productieleider: Dagmara Siuty

productie@consensusvocalis.nl

PR/Marketingmedewerker: Vacant

marketing@consensusvocalis.nl

Bestuur

Voorzitter: Henk Vos

Nevenfuncties
VOF XXaPP te Twello, medefirmant, 2008-heden
Zon op gemeentehuis coöperatie UA te Voorst, secretaris, 2015-heden
Platform Deventer Kunstenaars te Deventer, voorzitter, 2016-heden
Voorzitter (niet-actieve) Stichting Vocaal Ensemble Capella Isalana
Voorzitter (niet-actieve) Stichting Nederlandse Kooracademie

Penningmeester: Wim Boomkamp

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Dimence Groep, instelling voor GGZ
Voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Twente en De Museum Fabriek
Voorzitter Stichtingsbestuur FC Twente ’65
Lid Raad van Toezicht ROC Aventus
Lid bestuur 1Twente, lokale omroep Enschede
Lid Advisory Board ‘Orange Knowledge Programme’
Voorzitter Raad van Onpartijdigheid Hobeon, certificering
Vice Chair Supervisory Board International Boarding School Eerde
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Beter Wonen Almelo
Lid Raad van Commissarissen Aqua +, high tech sprinklers
Lid Raad van Advies CITO-groep, Hbo en Bve
Voorzitter Twente Board

Secretaris: Josee Ligteringen

Nevenfuncties
Plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Enschede
Lid bestuur Vereniging van Eigenaren Tetem I

Lid: Anneke Beukers

Nevenfuncties
Bezoldigd:
Eigenaar AnnekeBeukersAdvies
Voorzitter College Noordelijke Rekenkamer
Lid RvT Hogeschool Stenden/NHL (maart 2020, afscheid volgt nog ivm corona uitgesteld)
Lid RvT Natuur en Milieu Overijssel
Onbezoldigd:
Bestuurslid stichting “Kunstwegen”
Bestuurslid Gewest Overijssel PvdA
Adviesraad Recreatief Roeien KNRB
Adviesraad “Genius Loci” (op afroep)

Governance Code Cultuur

De stichting staat een transparante structuur voor en dito beleid. De inrichtingseisen van de Governance Code Cultuur zijn leidend bij de inrichting en wijzigingen op bestuurlijk vlak. Zo kent de stichting een gefaseerd rooster van aftreden voor het bestuur en is het alert en transparant op het vlak van potentiële belangenverstrengeling en integriteitsvraagstukken. Herbenoeming vindt plaats met inachtneming van de profielschets en de actuele omstandigheden. Voor bestuursvacatures wordt openbaar geworven.Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

De taken en verantwoordelijkheden van bestuur en dagelijkse leiding van Consensus Vocalis zijn helder omschreven in een directiestatuut. Het bestuur ontwikkelt zich van werkbestuur naar bestuur op afstand, onder gelijktijdige professionalisering van de organisatie. In deze ontwikkeling past ook een regelmatige reflectie op het meest gewenste organisatiemodel.

Consensus Vocalis kent een koorcommissie (gekozen uit en door de koorleden) die gevraagd en ongevraagd advies geeft.

Samenwerkingspartners

Audities

Wil je deel uit maken van Consensus Vocalis? Kom dan auditeren!

ANBI status

De stichting Consensus Vocalis is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling

‘De producties die Consensus Vocalis opzet, waarin vaak sprake is van spannende en vernieuwende programma’s en de samenwerkingsverbanden die het koor aangaat, zijn een prachtig voorbeeld voor onze studenten van hoe hun beroepspraktijk eruit kan zien en daarom uitermate leerzaam om van dichtbij mee te maken.’ 

Ati Gottschal
Hoofd Klassieke Muziek ArtEZ Conservatorium 

‘Steeds is het koor de dragende kern van onze uitvoeringen. Je zou kunnen zeggen, dat Consensus Vocalis de Stichting Twentse Matthäus Passion heeft gestimuleerd  om de kwaliteitslat op een zeer hoog niveau te brengen.’

Albertjan Peters
voormalig voorzitter STMP

We horen graag van je

Heb je een vraag, een suggestie of een compliment voor ons? Of wil je graag met ons samenwerken? Laat het ons gerust weten via het contactformulier. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Béni Csillag, artistiek leider
Francis Faas, directeur