De Stichting Consensus Vocalis is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze culturele ANBI-status wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen. Zo is het mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder dat er belasting over hoeft te worden betaald. Onderstaande gegevens geven u, als (mogelijk) sponsor of donateur, inzage in het functioneren van de Stichting Consensus Vocalis.

Statutaire naam

Stichting Consensus Vocalis

RSIN

823185941

Doelstelling

De Stichting Consensus Vocalis heeft, conform artikel 2 lid 1 van haar statuten, als doel het bevorderen en de ontwikkeling van de koorzang. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen en bijeenhouden van een hoogwaardig vocaal ensemble, het geven van concerten en het op projectbasis organiseren daarvan, het ontwikkelen van educatieve activiteiten, waaronder het organiseren van (zang-)cursussen, workshops, etcetera, het leggen van verbindingen tussen de professionele en de amateur koorzang/zangkunst.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Kosten die bestuurders maken in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.

Hoofdlijnen beleidsplan

Beleidsplan 2017 – 2020

Financiële verantwoording

Balans 2017

Balans 2016 

Jaarrekening 2019 met toelichting

Jaarrekening 2018 met toelichting

Jaarrekening 2017 met toelichting

Jaarrekening 2016 met toelichting

Jaarrekeningen 2012-2014 met toelichting

Verslag activiteiten

Activiteitenverslag 2018

Activiteitenverslag 2017

Activiteitenverslag 2016

Overzicht van onze projecten 2015-2016

Algemeen mailadres

info@consensusvocalis.nl

Postadres

Hooiraamhoek 66
7546 MB Enschede

Website

www.consensusvocalis.nl

Bestuur

Henk Vos – voorzitter
Josee Ligteringen – secretaris
Wim Boomkamp – penningmeester
Anneke Beukers – Lid

Samenwerken?

Neem contact op met Francis Faas, directeur

francisfaas@consensusvocalis.nl
+31 (0)6 40 32 37 47