Vacature: Penningmeester

Vacature | Organisatie: Consensus Vocalis | Functie: Penningmeester | Plaats: Enschede | Sluitingsdatum: 31/03/2019

Penningmeester

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van de huidige penningmeester zoeken wij voor ons bestuur per 01-01-2019 een penningmeester met aantoonbare ervaring.

Een bestuurslid van Consensus Vocalis
• is met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting en het beleid van de organisatie
• is een kritisch klankbord voor de directie
• geeft gevraagd en ongevraagd advies
• is woonachtig in het landsdeel Oost en heeft er een relevant netwerk
• heeft een brede muzikale belangstelling en affiniteit met klassieke muziek in het algemeen en koormuziek in het bijzonder

Naast de genoemde bestuurstaken gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende eisen:
• voert het financiële beheer
• houdt toezicht op de inkomsten en de uitgaven (keurt betalingen goed – 4-ogen-principe)
• draagt zorg voor betaling van salarissen, belastingen en pensioenpremies
• houdt toezicht op fiscale en juridische zaken en verzekeringen
• coördineert/houdt toezicht op de sponsorwerving De boekhouding is uitbesteed aan een extern bureau evenals het opstellen van de jaarrekening.

Wat bieden wij?
Een functie in een goed bestuur dat opereert volgens de Governance Code Cultuur bij een flexibele en ondernemende organisatie die enthousiast aan de versterking van de positionering van Consensus Vocalis in Nederland werkt.

Tijdsbeslag op jaarbasis
Vergaderingen: 4 x 4 = 16 uur
Financieel toezicht: 11 x 3 = 33 uur
Regelmatig concertbezoek: 20 uur
Onvoorzien: 30 uur

Meer informatie of reageren?
Geïnteresseerden zijn welkom om een korte brief met hun motivatie, een beschrijving van hun persoonlijke interesses en hun CV te mailen. Stuur je sollicitatie vóór 15 december 2018 naar Jeroen Voorhorst, secretaris van het bestuur: info@consensusvocalis.nl

Voor meer informatie over Consensus Vocalis en de functie kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Henk Vos. Hij is bereikbaar via 06-50 76 84 04 of henkvos@consensusvocalis.nl